Διασημότητες Διαφήμιση (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “I was a piece of sh-t”: Chris Rock