Νέα 'It's just going to work': Πριν από τον Chadwick Boseman